Reklamace

 

Výrobky se před odesláním snažíme kontrolovat, přesto se může stát, že naleznete vadu. V tom případě postupujte dle následujícího postupu:

Postup reklamace:
 
 1. Na email reklamace@dafitec.cz nebo na adresu DafiTec, s.r.o, Svornosti 883/7, 463 11, Liberec

 2. nám zašlete následující informace:

 • Jméno a příjmení
 • Telefon a email
 • Číslo objednávky nebo číslo faktury
 • Vaši adresu nebo pobočku Zásilkovny (kam bude případně zaslán opravený, vyměněný kus)
 • Popis vady + fotografii vady (pokud posíláte emailem)
 • Číslo bank. Účtu (pro případ vrácení peněz)
   
 1. Po obdržení reklamačního požadavku se vám ozveme co nejdříve emailem nebo telefonicky, potvrdíme požadavek na uplatnění reklamace a domluvíme se na způsobu jejího vyřešení, doručení zboží k nám na opravu apod.
 2. Nabízíme možnost zaslat reklamované zboží ZDARMA přes jakoukoliv pobočku Zásilkovny, napište si o přepravní štítek na balík (platí pouze pro zboží s max. délkou nejdelší strany balíku do 70 cm a zároveň součet v x šířka x délka nesmí překročit 150 cm.)
 3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dní. O vyřízení reklamace vás budeme informovat emailem nebo telefonicky.

 

 Důležité informace k uplatnění reklamace:

 • Doba, po kterou prodávající spotřebiteli odpovídá za vady u spotřebního zboží, činí 24 měsíců a začíná běžet dnem jeho převzetí.
 • Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. 
 • Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
 • Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil/a nebo o kterých jste při koupi věděl/a. Stejně tak i u vad, pro které jsme my jako prodávající s Vámi jakožto spotřebitelem dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.